Cá nhân trực tuyến mua màu sắc sẽ đi tù, tóm tắt

Mua trực tuyến cá nhân màu sắc sẽ đi tù?

theo luật

Theo điều 303 của bộ luật hình sự của cộng hòa nhân dân trung quốc, tội mở sòng bạc được đề cập đến mà không có giấy phép hành động của nhà nước, mở sòng bạc. Điều đó có nghĩa là mở một sòng bạc là một hành vi phạm pháp, trong khi mua sắm trực tuyến cá nhân không phải là một sòng bạc.

tính chất hành vi

Cá nhân mua màu sắc trực tuyến là một hành vi cờ bạc. Theo điều 70 của luật quản lý an ninh của cộng hòa nhân dân trung quốc, các hành vi vi phạm pháp luật như cờ bạc, ma túy, có thể bị giam giữ và bị phạt. Vì thế, việc mua sắm trực tuyến của một cá nhân có thể là một hành vi phạm pháp luật, nhưng không phải là một hành vi phạm pháp.

hình phạt tiêu chuẩn

Đối với cá nhân trực tuyến để mua màu sắc của hình phạt hành chính, hình phạt tiêu chuẩn chung dựa trên số lượng tiền bạc và số lượng các yếu tố như cờ bạc để xác định. Nếu tiền bạc ít hơn và ít hơn, hình phạt sẽ nhẹ hơn hoặc thậm chí không bị phạt.

các ghi chú khác

Điều đáng chú ý là mặc dù việc mua sắm trực tuyến của cá nhân thường không phải là một tội ác, nhưng nếu một trong những trường hợp sau đây có thể là phạm pháp:

Mở một sòng bạc

Ngành công nghiệp cờ bạc

Dùng nghề nghiệp để đánh bạc

Tập trung vào cờ bạc

tóm tắt

Việc mua sắm trực tuyến của cá nhân thường không phải là một hành vi phạm pháp, nhưng có thể là một hành vi vi phạm pháp luật. Nếu có liên quan đến trường hợp trên, có thể phạm luật hình sự. Vì thế, cá nhân được khuyên không nên đánh bạc để tránh mất mát.