ʡ 3 Ŀ, kết quả xổ số ở 3 khu vực của tỉnh mingyu

kết quả xổ số ở 3 khu vực của tỉnh mingyu

.

khu vực 1: thị trấn hoa xuân

.

Kết quả xổ số ở thị trấn hoa xuân là như sau:

.

.

Giải nhất: 12345678.

Giải thưởng thứ hai: 23456789.

Giải thưởng thứ ba: 34567890.

.

Xin chúc mừng người thắng cuộc!

.

Quận 2: làng shayo

.

Kết quả xổ số xổ số ở shayo village là như sau:

.

.

Giải nhất: 09876543.

Giải thưởng thứ hai: 98765432.

Giải thưởng thứ ba: 87654321.

.

Xin chúc mừng người thắng cuộc!

.

Khu vực 3: thành phố akiba

.

Kết quả xổ số xổ số ở thành phố akiba là như sau:

.

.

Giải thưởng đầu tiên: 56789012.

Giải thưởng thứ hai: 45678901.

Giải thưởng thứ ba: 34567890.

.

Xin chúc mừng người thắng cuộc!

.

Đây là kết quả xổ số xổ số của tỉnh minh ngọc, hy vọng bạn có thể trân trọng cơ hội này và sử dụng tiền thưởng để hoạch định tương lai của họ.

.